Finał akcji "Kobiety w oczach Lilou"

Nasz charytatywny projekt dobiegł końca! Grono wspaniałych kobiet zgodziło się zapozować Mateuszowi Motyczyńskiemu do czarno-białych portretów w biżuterii Lilou.

Dzięki szczodrości Waszych serc ze sprzedaży portretów zebraliśmy kwotę 48.800 zł! Kwotę w całości przekażemy Stowarzyszeniu Piękne Anioły, które twórczyni Lilou Magdalena Mousson-Lestang wspiera od jego powstania.

Pomocą zostaną objęte dzieci mieszkające w placówce opiekuńczo-wychowawczej na Bałutach w Łodzi. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcję i przyczynili się do poprawy warunków życia wychowanków placówki. Jesteście wspaniali! ❤️